english latviski lapas karte
Kā mēs strādājam
Mēs
Kā mēs strādājam

ar klienta uzņēmumu

  • Mēs uzņemamies tikai tādu projektu izpildi, kurus ļauj īstenot mūsu profesionālā kompetence.
  • Mēs turpinām darbu pie projekta, līdz ir panākts abpusēji pieņemams risinājums.
  • Mēs īpaši rūpīgi izturamies pret informāciju, kas saņemta no klienta uzņēmuma, un saskaņojam, pirms nododam to tālāk.
  • Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar klienta kompāniju, regulāri informējot par projekta gaitu.
  • Mēs neaicinām klienta uzņēmuma darbiniekus iesaistīties citos mūsu atlases projektos.


ar kandidātu

  • Mēs respektējam katra kandidāta personību, intereses, mērķus un individuālo izvēli.
  • Mēs izmantojam objektīvus vērtēšanas kritērijus attiecībā pret visiem kandidātiem.
  • Mēs ievērojam personas datu konfidencialitāti.
  • Mēs sniedzam informāciju par kandidātu darba devējam vai citām ieinteresētajām personām tikai ar kandidāta atļauju.
  • Mēs sniedzam atbildi visiem atlases konkursu dalībniekiem.

 
Tālrunis: +371 67365151    Fakss: +371 67365150    E-pasts: ariko@ariko.lv
Copyright © 2003 Ariko Reserv. All rights reserved.
Dizains un realizācija: © 2003 SIA Eironets